Vaak gestelde vragen

Inhoudsopgave

Algemeen

Ik sta wel op Wonex.nl maar nog niet op andere woningsites?

De website van Wonex.nl wordt dagelijks automatisch geïndexeerd door de diverse woningsites. Jouw woning wordt dus automatisch ook op deze sites geplaatst, maar omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de plaatsing is er helaas geen 100% garantie dat jouw woning ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Wanneer jouw woning na 2 dagen nog niet op de betreffende site gepubliceerd is, dien je dit rechtstreeks te melden bij de betreffende woningsite.

Terug naar inhoudsopgave

Hoe lang staat mijn huis bij Wonex.nl te koop?

De woning staat op Funda en Wonex.nl totdat de woning is verkocht. Mocht jouw woning na 1 jaar niet verkocht zijn, dan ontvang je een e-mail van ons en kun je de vermelding met 1 jaar verlengen, tegen betaling van € 75 inclusief BTW. Ook latere verlengingen kosten € 75.

Terug naar inhoudsopgave

Is Wonex.nl actief in heel Nederland?

Ja, Wonex.nl werkt met een netwerk van NVM-makelaars/taxateurs door heel Nederland. Wonex.nl heeft dus altijd de beschikking over een NVM-makelaar/taxateur die bekend is met jouw regio.

Terug naar inhoudsopgave

Wanneer moet ik de courtage betalen?

Je kunt via Wonex.nl jouw woning vele malen goedkoper aanbieden dan via de traditionele makelaardij. Hierdoor betaal je vooraf vaste makelaarskosten en ben je achteraf geen courtage meer verschuldigd. Je selecteert eenvoudig het pakket naar keuze en rekent dit veilig af via iDEAL.

Terug naar inhoudsopgave

Kan ik ook alleen gebruikmaken van plaatsing op Funda?

Nee, het is uitsluitend mogelijk te werken volgens de door Wonex.nl beschreven werkwijze met het daarbij behorende tarief. Het is dus niet mogelijk om slechts gebruik te maken van onderdelen van ons dienstenpakket.

Terug naar inhoudsopgave

Kan ik mijn advertentie later nog wijzigen?

Ja, zodra jouw advertentie op Funda en Wonex.nl gepubliceerd is, kun je via 'Mijn Wonex' een wijziging aanvragen. Het wijzigen van foto's kost € 50. Het wijzigen van de tekst en de vraagprijs doen wij kosteloos.

Terug naar inhoudsopgave

Kan ik zien hoe vaak mijn advertentie is bekeken op Funda en Wonex.nl?

Ja, als je inlogt op 'Mijn Wonex' kun je zien hoe vaak jouw advertentie is getoond op Wonex.nl. Tevens ontvang je statistieken vanuit Funda.

Terug naar inhoudsopgave

Krijg ik van de waardebepaling een officieel uitgewerkt taxatierapport?

Nee, het verslag met betrekking tot de verkoopopname is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Hiervan wordt geen officieel taxatierapport voor de klant uitgewerkt. De verkoopopname is dan ook geen taxatie. Een afschrift van de opname tref je na melding vanuit Wonex in jouw eigen Wonex-account.

Terug naar inhoudsopgave

Is er een mogelijkheid tot restitutie?

Zoals vermeld in ons gebruikersreglement is het niet mogelijk de aanschaf van een Wonex-pakket en/of eventuele aanvullende diensten en/of producten terug te draaien. Middels een vinkje in het bestelproces zie je af van jouw recht op herroeping / bedenktijd / retour. Zodoende is Wonex.nl niet verplicht het aankoopbedrag terug te betalen indien je geen of gedeeltelijk gebruikmaakt van onze producten en/of diensten.

Terug naar inhoudsopgave

Bezichtigen

Wat is een verborgen gebrek?

Dit is een gebrek waarvan de verkoper tijdens de verkoop op de hoogte is en dit bewust verborgen houdt. De verkoper kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld, echter moet je wel kunnen bewijzen dat er sprake is van opzet.

Terug naar inhoudsopgave

Wat houdt de 'mededelingsplicht verkoper' in?

De verkoper heeft een mededelingsplicht. Er moet melding worden gemaakt van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden. Je mag verwachten dat de informatie welke door hen wordt verstrekt correct is.

Terug naar inhoudsopgave

Wat houdt de 'onderzoeksplicht koper' in?

De wet heeft jou als koper echter ook een onderzoeksplicht opgelegd. Je mag niet altijd blindelings afgaan op de verkregen informatie. Wil je iets weten over de bestemming en/of je daarin verandering mag brengen, zul je dit zelf moeten onderzoeken. Wil je zekerheid over de bouwkundige staat of de waarde van de woning, dan zul je dit zelf moeten laten onderzoeken. Wij raden je aan om voldoende vragen te stellen en de antwoorden te noteren. Hierdoor kunnen misverstanden achteraf worden voorkomen.

Terug naar inhoudsopgave

Hoe zit het met asbest?

Het is goed mogelijk dat er in een woning asbesthoudende stoffen aanwezig zijn zoals in een kruipluik, schoorsteen, luchtkanaal, zeil, golfplaten op berging, plaatmateriaal achter en/of onder CV-ketels of stoppenkasten. Bij eventuele verwijdering van deze asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Wanneer dit voorkomt dient dit in de koopakte opgenomen te worden.

Terug naar inhoudsopgave

Hoe zit het met erfdienstbaarheden?

Wanneer er op een woning en/of op het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of andere bedingen rusten, dan gaan deze automatisch over op de koper en behoren als bijlage bij de koopakte ter beschikking te worden gesteld, meestal in de vorm van het eigendomsbewijs.

Terug naar inhoudsopgave

Onderhandelen

Hoe werkt het onderhandelen en wat doet Wonex.nl?

Een potentiële koper kan via de betreffende advertentie op Wonex.nl een openingsbod uitbrengen. De verkoper krijgt direct per e-mail een bericht over het openingsbod dat is uitgebracht. Daarnaast wordt het bod rechtstreeks naar Wonex.nl verstuurd. Een Wonex-makelaar beoordeelt het voorstel en stuurt het voorzien van een onderhandelingsadvies per e-mail door naar de verkoper. De verkoper stuurt zijn reactie op het voorstel per e-mail terug naar Wonex.nl die dit vervolgens zal doorsturen naar de koper. De koper kan vervolgens weer een tegenvoorstel doen door te antwoorden op deze e-mail.

Terug naar inhoudsopgave

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent pas in onderhandeling als de verkoper een tegenbod doet op jouw bod. Wanneer de verkoper jouw bod afwijst of in overweging neemt, ben je dus nog niet in onderhandeling. Het is de verkoper die bepaalt wanneer de onderhandelingen beginnen.

Terug naar inhoudsopgave

Als ik eerder een bod uitbreng, mag ik dan ook als eerste onderhandelen?

Nee, de verkoper bepaalt met wie en wanneer hij de onderhandelingen start.

Terug naar inhoudsopgave

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

Nee, de vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. Wanneer je de vraagprijs biedt van bijvoorbeeld een advertentie op Funda, dan kan de verkoper alsnog beslissen jouw bod te weigeren. Als de verkoper je persoonlijk een bod uitbrengt, al dan niet via zijn makelaar, dan is het dus aan de koper om deze te accepteren, te weigeren of een tegenbod te doen. Wanneer je accepteert is er sprake van koop. Indien je een tegenbod uitbrengt dat afwijkt van het bod van de verkoper, dan komt het eerdere bod van de verkoper te vervallen. Je kunt als koper daar dus niet meer op terugvallen.

Terug naar inhoudsopgave

Mag de vraagprijs tijdens de onderhandelingen verhoogd worden?

Ja, de vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook tijdens de onderhandelingen kan de verkoper de vraagprijs verhogen. Het is gebruikelijk dat er tijdens de onderhandelingen over en weer geboden wordt. Wanneer de verkoper een bod van een koper aanvaardt, dan is er sprake van koop. Als een koper een tegenbod uitbrengt dat afwijkt van het bod van de verkoper, dan vervalt het eerdere bod van de verkoper. De verkoper zou nu dus kunnen beslissen om toch de prijs te verhogen, waarbij de prijs zelfs hoger kan zijn dan de oorspronkelijke vraagprijs.

Terug naar inhoudsopgave

Wat houdt verkoop op inschrijving in?

Wanneer er veel belangstellenden zijn, kun je besluiten om de woning op inschrijving te verkopen. Je geeft de kopers dan de mogelijkheid om voor een bepaalde datum en tijd een eindbod uit te brengen en je kunt vervolgens een keuze maken uit de verschillende biedingen. Zo heeft ieder een gelijke kans zonder dat je kopers tegen elkaar uitspeelt.

Terug naar inhoudsopgave

Mag ik tijdens de onderhandeling besluiten om op inschrijving te gaan verkopen?

Ja, dat mag. Het kan zijn dat er dusdanig veel belangstellenden zijn dat je liever op inschrijving wilt verkopen. In dit geval kun je de lopende onderhandelingen staken mits je al jouw gedane toezeggingen bent nagekomen. Dit wil zeggen dat wanneer je een (tegen)bod hebt gedaan naar een koper, dat je dan moet afwachten of deze dit bod afwijst, accepteert of dat er een tegenbod wordt gedaan. Wanneer de koper jouw bod accepteert is er dus sprake van koop en dan kan de koper je hieraan houden. Pas wanneer de koper het bod afwijst of een tegenbod doet, kun je besluiten om de onderhandelingen te staken en op inschrijving te gaan verkopen.

Terug naar inhoudsopgave

Wat houdt een optie in?

Een optie is een voorkeurspositie voor een potentiële koper. De verkoper mag dan niet zomaar met een andere gegadigde een overeenkomst sluiten. Een optie is vaak van korte duur variërend van enkele dagen tot een week. Het geven van een optie is geen verplichting.

Terug naar inhoudsopgave

Wanneer is er sprake van koop?

De koop komt tot stand wanneer koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt. Hiervoor zijn over het algemeen de prijs, opleveringsdatum, eventuele ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld voorbehoud van financiering) en overname van roerende zaken van belang.

Terug naar inhoudsopgave

Koopcontract

Wie stelt het koopcontract op?

Het koopcontract wordt opgesteld door een notaris. Zodra de koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt en er dus sprake is van koop, dient de kopende partij binnen 3 werkdagen een notaris aan te wijzen voor het opstellen van het koopcontract. De eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van de kopende partij, echter is het gebruikelijk dat een notaris dit kosteloos doet wanneer hij voor de eigendomsoverdracht ook de transport- en eventuele hypotheekakte mag opstellen en passeren.

Terug naar inhoudsopgave

Kan ik als koper nog van de koop afzien?

Ja, de koper heeft gedurende 3 dagen het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat koper de door verkoper getekende koopakte heeft ontvangen. Deze 3 dagen moeten minimaal 2 werkdagen bevatten.

Terug naar inhoudsopgave

Kan ik het koopcontract al tekenen als ik de financiering nog niet rond heb?

Ja, je koopt dan onder voorbehoud van financiering. Deze voorwaarde dien je wel kenbaar te maken tijdens de onderhandelingen. Let er dan wel op dat deze ontbindende voorwaarde in het koopcontract opgenomen is. Je hebt als koper dan wel een inspanningsverplichting voor het verkrijgen van de financiering en bij een eventuele ontbinding dien je goed gedocumenteerde financieringsaanvragen te overleggen.

Terug naar inhoudsopgave

Hoe zit het met de borgstelling van 10% van de koopsom na het tekenen van het koopcontract?

De 10% borgstelling is een standaard voorwaarde welke is opgenomen in de NVM-koopovereenkomst. De koper heeft de keuze om dit via een bankgarantie te regelen of dit te storten op rekening van de door hem gekozen notaris. De notaris heeft als ambtsplicht om erop toe te zien dat de bankgarantie wordt gesteld of de storting wordt ontvangen.

Terug naar inhoudsopgave

Eigendomsoverdracht

Mag ik de woning voor de notariële overdracht inspecteren?

Het is gebruikelijk om de woning te inspecteren voordat de notariële overdracht plaatsvindt. Je kunt dan ook meterstanden noteren. Je dient hiervoor een afspraak met de verkoper te maken.

Terug naar inhoudsopgave

Wat is een 'Groninger-akte'?

Dit is een transportakte waarbij de verkrijger alvast juridisch eigenaar wordt maar waarin een of meerdere ontbindende clausules kunnen worden opgenomen. Pas als deze ontbindende clausules vervuld zijn en betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden, waarvan de notaris een akte van kwijting opmaakt, is het transport onherroepelijk.

Terug naar inhoudsopgave

Waarom Wonex.nl?

  • Snelle publicatie op Funda en Wonex.nl
  • V-bord, raamposter en sticker
  • Advies woningwaarde door taxateur
  • Begeleiding bij onderhandeling
  • Uitstekende klantenservice

Funda cijfer

8,7
Alle referenties

Gratis proefaccount

Kijk vrijblijvend rond in 'Mijn Wonex'

Popup