Honderdduizenden arbeidsmigranten dienen jaarlijks tijdelijk gehuisvest te worden in Nederland

Deel dit bericht op social media

Nederland krijgt jaarlijks te maken met honderdduizenden arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven en in tal van sectoren werk verrichten.

Nederland krijgt jaarlijks te maken met honderdduizenden arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven en in tal van sectoren werk verrichten. In de meeste gevallen is dit werk van uitvoerende aard en de meeste arbeidsmigranten zien we dan ook terug in de bouw en in de agrarische sector. Vanwege het feit dat het verblijf van tijdelijke aard is, regelt de werkgever vaak de huisvesting voor de werknemer. 

Helaas zijn er in het verleden tal van incidenten geweest met arbeidsmigranten in Nederland waarbij de huisvesting niet goed geregeld was, er te veel mensen op een te kleine ruimte samenwoonden en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan onder andere door risico’s op een brand. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding komt, is de Stichting Normering Flexwonen (SNF) in het leven geroepen. 

Een veilige situatie en privacy voor alle bewoners

Uiteraard heeft de werknemer het meeste baat bij een veilige woonsituatie, maar ook de werkgever heeft belang bij een veilige situatie voor al haar werknemers. Stichting Normering Flexwonen heeft tal van regels en richtlijnen opgesteld die aangeven hoeveel mensen er in een ruimte mogen wonen en welke voorzieningen er aanwezig moeten zijn op een x aantal bewoners met betrekking tot onder andere de sanitaire voorzieningen. Sinds januari van 2021 is er 100% SNF controle. Dat wilt zeggen letterlijk ieder pand wordt gecontroleerd i.p.v. steekproefsgewijs. 

Naast deze zaken met betrekking tot de ruimte en ook de privacy zijn er ook zaken in de regels opgenomen die met name betrekking hebben op de brandveiligheid in de woonomgeving van de arbeidsmigranten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan voldoende vluchtwegen, brandwerende deuren, rookmelders en voldoende blusapparatuur. 

SNF-certificering biedt profijt voor werknemer, werkgever en het uitzendbureau

In veel gevallen komen arbeidsmigranten via een uitzendbureau bij een specifieke werkgever terecht. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever een goede naam en reputatie bij het arbeidsbureau heeft om zo tot een vruchtbare samenwerking te komen. Het gaat hierbij niet alleen om de werkomstandigheden, maar ook om de huisvesting en de veiligheid van het zogenaamde flexwonen voor de migrant. 

Door gebruik te maken van de Stichting Normering Flexwonen en de bijbehorende certificering, bouwt de werkgever een betere naam en reputatie op bij zowel de werknemer als ook het uitzendbureau en zijn er bovendien ook nog voordelen met betrekking tot de kosten voor het uitzendbureau, waardoor deze eerder geneigd zijn mensen aan te nemen voor een bedrijf dat huisvesting met SNF keurmerk biedt.

Reacties

Gratis proefaccount

Kijk vrijblijvend rond in 'Mijn Wonex'

Popup